Sai Gon - Binh Duong 2022 Wedstrijden
V-League
Za 12:35
(13.)
2
(08.)
1
V-League
Za 12:05
(13.)
2
(08.)
0
V-League
Za 11:08
(13.)
1
(08.)
0
» Vietnam » V-League » Sai Gon - Binh Duong
Wat vind je op deze pagina?

Sai Gon - Binh Duong 2022 Wedstrijden Je zal verrast zijn...

  Evenementen
Binh Duong
Nguyễn Hồng Sơn
08'
1 - 0
Matheus Vieira
50'
2 - 0
2 - 1
80'
Nguyễn Trần Việt Cường
Nguyễn Thanh Thụ Nguyễn Việt Phong
46'
46'
Trần Hoàng Phương Trần Duy Khánh
46'
Võ Hoàng Minh Khoa Lê Vũ Quốc Nhật
46'
Huỳnh Kesley Alves Nguyễn Đoàn Trung Nhân
Lâm Thuận Nguyễn Nam Anh
58'
68'
Nguyễn Trung Tín Đoàn Văn Quý
Nguyễn Văn Đạt Lê Vương Minh Nhất
72'
Matheus Vieira Nguyễn Anh Tuấn
72'
75'
Uông Ngọc Tiến Nguyễn Anh Tài
Nguyễn Hồng Sơn Lê Cao Hoài An
83'
  Bij elkaar passen Statistiek
Binh Duong
 • 46%
  Bezitstijd
  54%
 • 06
  Totaal aantal schoten
  08
 • 85
  Gevaarlijke aanvallen
  86
 • 80
  Totaal aantal aanvallen
  107
 • 04
  Hoeken
  04
 • Sai Gon
  stats.other.minutes_played
  stats.shots
  stats.passing.passes
  stats.passing.passes_accuracy
  stats.defense
  stats.fouls
  G
  Phạm Văn Phong
  Văn Phong Phạm
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  A. Đoàn
  Anh Việt Đoàn
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  Nguyễn Công Thành
  Công Thành Nguyễn
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  Văn Nguyễn
  Văn Đạt Nguyễn
  72'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  Nguyễn Thanh Thụ
  Thanh Thụ Nguyễn
  46'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  Nguyễn Nam Anh
  Nam Anh Nguyễn
  32'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Xuân Quý Bùi
  Xuân Quý Bùi
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Huỳnh Tấn Tài
  Tấn Tài Huỳnh
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Phạm Công Hiển
  Công Hiển Phạm
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Nguyễn Hồng Sơn
  Hồng Sơn Nguyễn
  83'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Lâm Thuận
  Thuận Lâm
  58'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Anh Tuấn Nguyễn
  Anh Tuấn Nguyễn
  18'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Minh Nhất Lê Vương
  Minh Nhất Lê Vương
  18'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Lê Cao Hoài An
  Hoài An Lê Cao
  7'
  /
  0
  00%
  -
  -
  A
  Matheus
  Matheus Vieira da Silva
  72'
  /
  0
  00%
  -
  -
  A
  Nguyễn Việt Phong
  Việt Phong Nguyễn
  44'
  /
  0
  00%
  -
  -
  Binh Duong
  stats.other.minutes_played
  stats.shots
  stats.passing.passes
  stats.passing.passes_accuracy
  stats.defense
  stats.fouls
  G
  Lại Tuấn Vũ
  Tuấn Vũ Lại
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  Nguyễn Hùng Thiện Đức
  Hùng Thiện Đức Nguyễn
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  Lê Văn Đại
  Văn Đại Lê
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  Nguyễn Thanh Long
  Thanh Long Nguyễn
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  Đoàn Văn Quý
  Văn Quý Đoàn
  68'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  Nguyễn Trung Tín
  Trung Tín Nguyễn
  22'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  Uông Ngọc Tiến
  Ngọc Tiến Uông
  15'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Đoàn Tuấn Cảnh
  Tuấn Cảnh Đoàn
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Nguyễn Anh Tài
  Anh Tài Nguyễn
  75'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Lê Vũ Quốc Nhật
  Quốc Nhật Lê Vũ
  46'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Nguyễn Đoàn Trung Nhân
  Đoàn Trung Nhân Nguyễn
  46'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Trần Duy Khánh
  Duy Khánh Trần
  46'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  H. Võ
  Hoàng Minh Khoa Võ
  44'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Trần Hoàng Phương
  Hoàng Phương Trần
  44'
  /
  0
  00%
  -
  -
  A
  Nguyễn Trần Việt Cường
  Việt Cường Nguyễn Trần
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  A
  Huỳnh Kesley Alves
  Kesley Alves Huỳnh
  44'
  /
  0
  00%
  -
  -
    Ploeg Details
  Binh Duong
  In de rij gaan staan
  Văn Phong Phạm
  G
  Tuấn Vũ Lại
  C. Thành Nguyễn -
  Anh Việt Đoàn -
  T. Thụ Nguyễn ← (46.) -
  Văn Đạt Nguyễn ← (72.) -
  Nam Anh Nguyễn → (58.)
  D
  T. Long Nguyễn -
  Văn Đại Lê -
  H. Thiện Đức Nguyễn -
  Văn Quý Đoàn ← (68.) -
  T. Tín Nguyễn → (68.) -
  Ngọc Tiến Uông → (75.)
  Công Hiển Phạm -
  Tấn Tài Huỳnh -
  Xuân Quý Bùi -
  Thuận Lâm ← (58.) -
  Hồng Sơn Nguyễn ← (83.) -
  M. Nhất Lê Vương → (72.) -
  Anh Tuấn Nguyễn → (72.) -
  Hoài An Lê Cao → (83.)
  M
  Tuấn Cảnh Đoàn -
  Duy Khánh Trần ← (46.) -
  Đ. Trung Nhân Nguyễn ← (46.) -
  Quốc Nhật Lê Vũ ← (46.) -
  Anh Tài Nguyễn ← (75.) -
  H. Phương Trần → (46.) -
  H. Minh Khoa Võ → (46.)
  M. Vieira da Silva ← (72.) -
  V. Phong Nguyễn → (46.)
  A
  V. Cường Nguyễn Trần -
  K. Alves Huỳnh → (46.)
  Bank
  Hoài Anh Nguyễn
  G
  Minh Thành Phan
  Mạnh Cường Trần -
  Quang Vinh Liễu -
  Nam Anh Nguyễn → (58.)
  D
  T. Tín Nguyễn → (68.) -
  Ngọc Tiến Uông → (75.)
  Q. Chí Nguyễn Hoàng -
  M. Nhất Lê Vương → (72.) -
  Anh Tuấn Nguyễn → (72.) -
  Hoài An Lê Cao → (83.)
  M
  Văn Vũ Tô -
  H. Phương Trần → (46.) -
  H. Minh Khoa Võ → (46.)
  V. Phong Nguyễn → (46.)
  A
  Vĩ Hào Bùi -
  Trung Hậu Hà -
  K. Alves Huỳnh → (46.)
  Coaches
  T. Phùng
  Đ. Lư
    Vietnam ≫ V-League
  Round 26
  Za 19/11 11:00
  Za 19/11
  2
  4.20
  +0.29
  2-1
  45.5%
  45.5%
  X
  25.0%
  25.0%
  2
  29.6%
  29.6%
  2-1
  9.23%
  btts
  55.6%
  Nguyễn Hồng Sơn
  08'
  1 - 0
  Matheus Vieira
  50'
  2 - 0
  2 - 1
  80'
  Nguyễn Trần Việt Cường
  Nguyễn Thanh Thụ Nguyễn Việt Phong
  46'
  46'
  Trần Hoàng Phương Trần Duy Khánh
  46'
  Võ Hoàng Minh Khoa Lê Vũ Quốc Nhật
  46'
  Huỳnh Kesley Alves Nguyễn Đoàn Trung Nhân
  Lâm Thuận Nguyễn Nam Anh
  58'
  68'
  Nguyễn Trung Tín Đoàn Văn Quý
  Nguyễn Văn Đạt Lê Vương Minh Nhất
  72'
  Matheus Vieira Nguyễn Anh Tuấn
  72'
  75'
  Uông Ngọc Tiến Nguyễn Anh Tài
  Nguyễn Hồng Sơn Lê Cao Hoài An
  83'
 • 46%
  Bezitstijd
  54%
 • 85
  Gevaarlijke aanvallen
  86
 • 06
  Totaal aantal schoten
  08
 • 04
  Hoeken
  04
 • Za 19/11 11:00
  Za 19/11
  1
  3.75
  +0.24
  1
  40.8%
  40.8%
  1-1
  25.7%
  25.7%
  2
  33.5%
  33.5%
  1-1
  12.2%
  btts
  54.8%
  0 - 1
  34'
  Phạm Tuấn Hải
  (11m) Vũ Văn Thanh
  74'
  1 - 1
  46'
  Đậu Văn Toàn Phạm Đức Huy
  46'
  Bùi Hoàng Việt Anh Đỗ Duy Mạnh
  Trần Bảo Toàn Lương Xuân Trường
  55'
  Brandão Lê Hữu Phước
  64'
  66'
  Nguyễn Văn Dũng Lucão do Break
  73'
  Trần Văn Kiên Nguyễn Văn Vĩ
  Nguyễn Tuấn Anh
  75'
  Vũ Văn Thanh Nguyễn Thanh Nhân
  77'
  79'
  Đỗ Hùng Dũng Huỳnh Tấn Sinh
 • 51%
  Bezitstijd
  49%
 • 98
  Gevaarlijke aanvallen
  68
 • 06
  Totaal aantal schoten
  03
 • 04
  Hoeken
  01
 • Za 19/11 11:00
  Za 19/11
  1
  1.70
  +0.04
  2-1
  44.0%
  44.0%
  X
  27.0%
  27.0%
  2
  28.9%
  28.9%
  2-1
  8.78%
  btts
  48.8%
  Hendrio
  47'
  1 - 0
  Ho Tan Tai
  61'
  2 - 0
  2 - 1
  74'
  Hoang Vu Samson
  08'
  Nguyen Tang Tien
  Tran Van Trung Duong Thanh Hao
  46'
  Mac Quan Hong Rafaelson
  46'
  46'
  Hoang Vu Samson Ho Tuan Tai
  V. T. Dang Pham Van Thanh
  55'
  Ho Tan Tai Do Van Thuan
  70'
  70'
  Dao Quoc Gia Vo Huy Toan
  79'
  Pham Trum Tinh Tran Thanh Binh
  Le Ngoc Bao Do Thanh Thinh
  81'
 • 69
  Gevaarlijke aanvallen
  50
 • 08
  Totaal aantal schoten
  03
 • 02
  Hoeken
  01
 • Za 19/11 11:00
  Za 19/11
  1
  1.74
  +0.05
  2-1
  69.4%
  69.4%
  X
  18.6%
  18.6%
  2
  12.0%
  12.0%
  2-1
  9.59%
  btts
  47.5%
  0 - 1
  13'
  Trần Mạnh Hùng
  Mario Arqués
  22'
  1 - 1
  Trần Đình Tiến
  64'
  2 - 1
  46'
  Đinh Xuân Việt Hồ Văn Tú
  48'
  Nguyễn Đình Sơn
  52'
  G. Kizito
  56'
  V. Mansaray
  71'
  Phan Thế Hưng Đinh Viết Tú
  71'
  Nguyễn Hữu Định Đoàn Thanh Trường
  Trần Đình Hoàng Trần Đình Đồng
  76'
  76'
  Mai Xuân Quyết Trần Mạnh Hùng
  Nguyễn Trọng Hoàng Trần Mạnh Quỳnh
  84'
  88'
  Vũ Thế Vương Phạm Minh Nghĩa
  Trần Đình Tiến Nguyễn Văn Việt I
  90'+1
  90'+2
  Alisson
 • 64
  Gevaarlijke aanvallen
  41
 • 17
  Totaal aantal schoten
  07
 • 06
  Hoeken
  06
 • Za 19/11 11:00
  Za 19/11
  1
  1.33
  +0.02
  2-1
  48.3%
  48.3%
  X
  25.5%
  25.5%
  2
  26.2%
  26.2%
  2-1
  9.32%
  btts
  51.3%
  Nguyễn Trung Học
  04'
  1 - 0
  1 - 1
  08'
  Nguyễn Thái Sơn
  Jan
  38'
  2 - 1
  57'
  Lục Xuân Hưng
  Trần Phi Sơn Nguyễn Sỹ Nam
  61'
  Nguyễn Xuân Hùng Dionatan Restinga
  61'
  70'
  Nguyễn Văn Tiếp Nguyễn Ngọc Mỹ
  70'
  Nguyễn Trọng Hùng Lục Xuân Hưng
  77'
  Trịnh Văn Lợi Nguyễn Đình Huyên
  87'
  Nguyễn Văn Dũng Lê Ngọc Nam
  Nguyễn Trung Học Trần Đức Nam
  87'
 • 67
  Gevaarlijke aanvallen
  19
 • 14
  Totaal aantal schoten
  06
 • 08
  Hoeken
  01
 • Za 19/11 11:00
  Za 19/11
  1
  1.40
  +0.02
  3-0
  71.4%
  71.4%
  X
  18.3%
  18.3%
  2
  10.3%
  10.3%
  3-0
  9.86%
  btts
  42.8%
  Nguyễn Hoàng Đức
  04'
  1 - 0
  Geovane Magno
  24'
  2 - 0
  Nhâm Mạnh Dũng
  76'
  3 - 0
  20'
  Hoàng Minh Tâm Phạm Đình Duy
  46'
  Lâm Quí Đặng Anh Tuấn
  Trần Danh Trung Đinh Tuấn Tài
  46'
  61'
  Lâm Quí
  61'
  Phạm Văn Hữu Võ Minh Đan
  J. Abdumuminov
  63'
  63'
  Phạm Văn Hữu
  J. Abdumuminov Bùi Quang Khải
  66'
  Geovane Magno Trần Hoàng Sơn
  66'
  Nhâm Mạnh Dũng Nguyễn Đức Hoàng Minh
  76'
  Phan Tuấn Tài Trương Tiến Anh
  76'
  79'
  Phạm Nguyên Sa Võ Ngọc Toàn
  79'
  Phùng Lê Cao Sơn Nguyễn Trọng Nam
 • 40%
  Bezitstijd
  60%
 • 40
  Gevaarlijke aanvallen
  32
 • 15
  Totaal aantal schoten
  07
 • 03
  Hoeken
  03
 • 01.
  (01.)
  51
  +26
  47:21
  15-06-03
  24
  02.
  (02.)
  48
  +13
  39:26
  14-06-04
  24
  03.
  (03.)
  47
  +15
  37:22
  14-05-05
  24
  04.
  (04.)
  39
  +15
  29:14
  11-06-07
  24
  05.
  (05.)
  33
  +01
  29:28
  09-06-09
  24
  06.
  (06.)
  32
  +02
  26:24
  07-11-06
  24
  07.
  (07.)
  28
  +00
  27:27
  08-04-12
  24
  08.
  (08.)
  28
  -09
  32:41
  07-07-10
  24
  09.
  (09.)
  25
  -11
  23:34
  06-07-11
  24
  10.
  (10.)
  25
  -17
  18:35
  06-07-11
  24
  11.
  (11.)
  24
  -07
  26:33
  05-09-10
  24
  12.
  (12.)
  23
  -12
  21:33
  06-05-13
  24
  13.
  (13.)
  22
  -16
  26:42
  05-07-12
  24
   
  Scheidsrechter
  Scheidsrechter
  ?. Trần
   
  Evenementenlocatie
  Naam
  Sân vận động Thống Nhất
  Capaciteit
  25000
  Stad
  Ho Chi Minh City
  Adres
  138 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10 Điện
  Oppervlakte
  Gras
   
  Weer
  Temperatuur
  26
  Wolken
  75%
  Windsnelheid
  3.44 m/s
  Vochtigheid
  89%
  Druk
  1006

  Sai Gon - Binh Duong Samenvatting (2:1)

  Sai Gon - Binh Duong 2022 Wedstrijden Je zal verrast zijn...

  Sai Gon - Binh Duong Samenvatting (2:1).

  Sai Gon - Binh Duong 2022 Wedstrijden Je zal verrast zijn...

  Redactie     Over ons    Voorwaarden     Neem contact met ons op